רשות הכנרת (אתר רשמי , רשות כנרת)
בזק כפתור שדרה (אתר רשמי , b144)